Ekonom-online fakturace zdarma

Ekonom-online
Začít fakturovat

Vlastnosti online fakturace

Kompletní online fakturace

Faktury přijaté i vydané. Plátce i neplátce DPH. Režim přenesení daňové povinnosti. Automatické hrazení z bankovních výpisů. Zúčtovací faktury. A to je stále jen začátek.

Mějte přehled

Díky přehlednému hlavnímu panelu budete mít své náklady a výnosy na jednom místě. Můžete si jej také plně přizpůsobit a zobrazit si i jiné přehledy.

Buďte mobilní

Aplikaci spustíte i na tabletech a mobilních telefonech. Nejste tak ničím limitováni. Zůstanete v obraze i když nebudete u svého stolního počítače.

Podpora provázanosti

Aplikace spolupracuje s účetním programem EKONOM a také s několika eshopy, ze kterých lze importovat objednávky.

Co chcete nastavit?

Můžete si nastavit odesílání kopie faktury na firemní e-mailovou adresu, zobrazení loga anebo razítka s podpisem na faktuře.

Zajímá Vás aplikační rozhraní?

Ekonom-online je připraven na propojení s jinými systémy díky svému aplikačnímu rozhraní. Máte zájem o spolupráci?

Propojení s účetním a evidenčním systémem EKONOM

Propojení na EKONOM

Účetní a evidenční systém EKONOM má implementovánu funkci přenosu dat pro online fakturaci Ekonom-online (funkce modulu Fakturace Plus). Tato funkce dovoluje jednoduše a komfortně importovat například všechny nově vystavené faktury, adresář nebo katalog do systému EKONOM.

Využití propojení na EKONOM se nabízí predevším pro účetní kanceláře, které zpracovávají agendu jiným podnikatelským subjektům. Účetní firma má kdykoliv online přístup k dokladům klienta s možností importu a následného zaúčtování faktur ve svém programu EKONOM.

Co je potřeba?

Mobilní fakturace pro Android

Ekonom-online pro Android: přehledy
Ekonom-online pro Android: faktury vystavené
Ekonom-online pro Android: kontakt
Ekonom-online pro Android: faktura

Pokud potřebujete být opravdu mobilní, stáhněte si mobilní fakturaci Ekonom-online do svého telefonu. Své faktury, adresář, zboží a přehledy budete mít kdykoliv k dispozici. Aplikace je dostupná pro systém Android.

Reference uživatelů

Začít fakturovat